Pola magnetyczne w zachowawczym leczeniu dolegliwości bólowych mnogich zrostów — opis przypadku

Jedną z poważniejszych przyczyn dolegliwości bólowych pacjentów po zabiegach operacyjnych są tworzące się zrosty, które mogą powodować uciążliwe dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej.