Kliniczne i immunologiczne efekty magnetostymulacji u dzieci z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych

40 dzieci z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych otrzymało rutynowe leczenie przeciwinfekcyjne. 20 spośród nich otrzymało dodatkowo leczenie magnetostymulacją.