8 05, 2020

Ocena markerów tworzenia kości u kobiet z osteoporozą eksponowanych wolnozmiennymi polami magnetycznymi

Mimo licznych doniesień o korzystnym wpływie wolnozmiennych pól magnetycznych na regeneracją tkanki kostnej, nadal brak informacji związanych z mechanizmem ich działania na metabolizm komórek kostnych. Celem pracy jest ocena wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego na stężenie osteokalcyny, prokolagenu i estrogenów w surowicy i gęstość mineralną trzonów kręgów lędźwiowych u kobiet w okresie pomenopauzalnym.

2 10, 2017

Zastosowanie wolnozmiennego pola magnetycznego w leczeniu osteoporozy

W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy zastosowania wolnozmiennych pól magnetycznych w leczeniu osteoporozy. Omówiono komórkowe mechanizmy ich działania na tkankę kostną i ingerencję w proces osteogenezy. Zaprezentowano najważniejsze badania eksperymentalne ośrodków zagranicznych wykazujące przydatność pól magnetycznych w zapobieganiu osteoporozie pomenopauzalnej oraz w jej leczeniu.