Krioterapia całego ciała i wpływ pola magnetycznego na niektóre parametry kardiologiczne

W pracy oceniano wpływ magnetostymulacji na elektryczną aktywność poszczególnych części mięśnia sercowego, przy pomocy standardowego EKG oraz wektokardiografii wysokiej rozdzielczości).