Ocena markerów tworzenia kości u kobiet z osteoporozą eksponowanych wolnozmiennymi polami magnetycznymi

Mimo licznych doniesień o korzystnym wpływie wolnozmiennych pól magnetycznych na regeneracją tkanki kostnej, nadal brak informacji związanych z mechanizmem ich działania na metabolizm komórek kostnych. Celem pracy jest ocena wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego na stężenie osteokalcyny, prokolagenu i estrogenów w surowicy i gęstość mineralną trzonów kręgów lędźwiowych u kobiet w okresie pomenopauzalnym.