Wpływ magnetostymulacji i promieniowania laserowego na stan funkcjonalny i napięcie mięśni chorych na stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą demielinizacyjną chorobą układu nerwowego, której patogeneza nie jest do końca wyjaśniona. Jest to choroba wciąż nieuleczalna, dlatego poszukuje się, poza farmakoterapią, innych form terapii w celu złagodzenia objawów klinicznych towarzyszących tej chorobie oraz poprawy stanu funkcjonalnego pacjentów.