Próba oceny wpływu magnetostymulacji na obraz termograficzny kończyn górnych

Celem niniejszej pracy była próba oceny wpływu magnetostymulacji na termograficzny obraz badania kończyn górnych.