Zrost złamanej kości i jej odbudowa jest procesem złożonym i długotrwałym. Na proces ten wpływają czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne. Brak lub niewydolność jednego z nich może spowodować duże utrudnienia w prawidłowym przebiegu gojenie się złamania. W takiej sytuacji wydłuża się czas leczenia i powstaje ryzyko powikłań takich jak opóźniony zrost lub staw rzekomy.

Obecnie, najlepiej przebadaną i udowodnioną naukowo metodą wykorzystywaną w celu uzyskania zrostu kostnego jest zastosowanie pola elektromagnetycznego o parametrach terapeutycznych. W przeprowadzonych badaniach wykazano korzystny wpływ działania pola magnetycznego na zwiększenie mineralizacji tkanki kostnej, przyspieszoną angiogenezę i osteogenezę (kościotworzenie) oraz wzrost wapnia komórkowego. Procesy te są odpowiedzialne za obserwowane w badaniach przyspieszenie zrostu kostnego. Efekt uzyskiwania zrostu w wyniku zastosowania pola magnetycznego opisywany był w licznych badaniach. Pole elektromagnetyczne o optymalnej dla procesów kościotwórczych częstotliwości pobudza komórki kostne w miejscu złamania, uruchomiając proces leczenia złamanej kości. Zabiegi są rekomendowane w celu przyspieszenia leczenia i zminimalizowania ryzyka powikłań, takich jak  opóźniony zrost lub staw rzekomy.

Wielką zaletą terapii polem magnetycznym jest jego przenikalność – przechodzi przez cały organizm wpływając na wszystkie rodzaje tkanek. Ponadto pole magnetyczne bez przeszkód przenika przez ubranie i opatrunek gipsowy lub ortezę. Takie zabiegi można efektywnie wykonywać nie tylko w gabinecie, ale podczas pobytu w domu. Przenośne, składane aplikatory Viofor JPS serii Home są dostoswane do wykonania zabiegów polem magnetycznym w warunkach domowych. Często pacjenci nie mają takiej świadomości i z niecierpliwością oczekują w kilkumiesięcznej kolejce na rehabilitację. Tymczasem czas zmniejszonej aktywności i niezdolności do pracy warto wykorzystać na zabiegi polem elektromagnetycznym.