Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.6.2017

Zamawiający Med&Life informuje o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup elementów nośnych do konstrukcji modeli aplikatorów świetlnych, wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Handlowe „KINESIS”
Andrzej Boruta
ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz Zdrój.