Viofor – regeneracja sportowa zaczyna się w komórkach

Viofor to innowacyjny wyrób medyczny, skutecznie wykorzystywany w leczeniu i rehabilitacji.  Dzięki działaniu regeneracyjnemu jest również elementem treningu sportowego i budowania formy sportowców wyczynowych, jak i coraz częściej amatorów.

Bezpośrednim warunkiem uzyskania wysokiej formy sportowej jest efektywny proces regeneracji i odnowy biologicznej po intensywnym treningu, którego celem jest m.in. zregenerowanie mikrourazów mięśni po wysiłku. „Dzisiejsza odnowa biologiczna, poza tradycyjnymi celami, a więc skracaniem przerw wypoczynkowych poprzez intensyfikację procesów restytucyjnych i zapobieganiem powstawaniu kontuzji, współuczestniczy także w intensyfikowaniu efektów treningowych” [1].  Regeneracja powinna odbywać się na wielu poziomach: regeneracji mięśni, stawów, układu nerwowego. Kompleksowa regeneracja to przede wszystkim proces odnowy i odbudowy komórek w naszym ciele, które uległy osłabieniu lub uszkodzeniu podczas wysiłku fizycznego. Działanie systemu Viofor jest oparte na energii elektromagnetycznej – energii światła i pola magnetycznego – od której zależą procesy przebiegające w komórkach organizmów żywych. Zabiegi Viofor wpływają na komórki organizmu, zwiększając przepuszczalność błony komórkowej, metabolizm i ich energetykę. Poprawiają tym samym przemianę materii i dotlenienie organizmu. Oznacza to,  że zabiegi Viofor wspierają odbudowę utraconych zasobów energetycznych komórek naszego ciała i powodują efekt bioenergetyczny- stymulują odżywianie i wzrost komórek oraz regulacje procesów międzykomórkowych prowadzących do regeneracji organizmu. W ocenie skuteczności zbiegów Viofor wykazano szybszy powrót parametrów do normy fizjologicznej. Czas wypoczynku sportowców korzystających z zabiegów był o 50% krótszy od czasu wypoczynku biernego. Odnotowano tez skrócenie czasu restytucji powysiłkowej, powrotu tętna do wartości wyjściowej, szybką redukcją kwasu mlekowego w mięśniach.

Janczak Z., Niemierzycka A., Zdrodowska A.: Wpływ magnetoterapii i magnetostymulacji na proces restytucji powysiłkowej. Fizjoterapia Polska 2002, 2, 3, 194-198.