Zastosowanie wolnozmiennego pola magnetycznego w leczeniu osteoporozy

Słowa kluczowe:

magnetostymulacja, gojenie ran przewlekłych

Streszczenie:

Celem pracy jest ocena wpływu zmiennego pola magnetycznego o częstotliwości 180 -195 Hz, wytwarzanego przez urządzenie Viofor JPS Classic, na żywotność i zdolności proliferacyjne drobnoustrojów będących patogenami oportunistycznymi ran przewlekłych.

Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że stosowanie urządzenia Viofor JPS w ranach skolonizowanych przez badane drobnoustroje nie niesie ze sobą ryzyka zwiększenia ich liczby.

Źródło:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich We Wrocławiu

Autorzy:

Oleksy, M., Junka A., Rurańska-Smutnicka D., Matera-Witkiewicz A., Bartoszewicz M.