Wpływ magnetoterapii i magnetostymulacji na proces restytucji powysiłkowej

Słowa kluczowe:

odnowa biologiczna, magnetoterapia, magnetostymulacja

Streszczenie:

Wstęp. Celem pracy jest ocena wpływu magnetoterapii i magnetostymulacji na organizm bezpośrednio po wykonaniu submaksymalnego wysiłku fizycznego.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 40 studentów nieuprawiających czynnie sportu. Badani poddani byli trzykrotnie (w odstępach kilkudniowych) wysiłkowi na cykloergometrze. Po każdym wysiłku czas restytucji określany był powrotem częstości tętna do wartości przedwysiłkowej. Odpoczynek odbywał się zawsze w pozycji leżącej. W pierwszym badaniu był to odpoczynek bierny, w drugim odpoczynek wspomagany magnetostymulacją (na materacu Viofor JPS), a w trzecim magnetoterapią (kończyny dolne umieszczone w cewkach aparatu MAGNETRONIC MF10). Parametry zastosowanych pól magnetycznych mieściły się w zakresie dawek leczniczych.

Wyniki. Wyniki badań wykazały istotne statystycznie skrócenie czasu restytucji wspomaganej fizykalnie zarówno magnetostymulacją, jak i magnetoterapią.

Źródło:

Fizjoterapia Polska 2002, 2, 3, 194-198

Autorzy:

Janczak Z., Niemierzycka A., Zdrodowska A.

Samodzielny Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej, Wydział Rehabilitacji, AWF Warszawa

Kierownik: dr Z. Janczak