Wpływ pól magnetycznych niskiej częstotliwości stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wyniki rehabilitacji chorych po niedokrwiennych udarach mózgu

Słowa kluczowe:

udar mózgu, rehabilitacja, magnetoterapia, magnetostymulacja

Streszczenie:

W celu zmniejszenia skutków niesprawności spowodowanych udarem mózgu należy wprowadzać nowe skuteczniejsze metody rehabilitacji. Obserwowano w ciągu 12 miesięcy wyniki rehabilitacji po udarach mózgu u pacjentów szpitalnych – okres ostry i podostry udaru, oraz u pacjentów ambulatoryjnych – przewlekły okres udaru opierając swą ocenę na skalach Barthel i Mathew. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości (pm ncz) (20 zabiegów po 20 min) stosowano w magnetoterapii (grupa I – placebo, grupa II – indukcja 5,6 mT. częstotliwość 10 Hz, sinusoidalny kształt impulsu, grupa III – indukcja 2,8 mT, częstotliwość 10 Hz, sinusoidalny kształt impulsu) i magnetostymulacji (program M1P1 VioforJPS system, 16 minut dziennie). Zabiegi stosowano tak wcześnie, jak to było możliwe w podostrym stanie udaru (1-8 tydzień). Wyniki oceniano przy zastosowaniu testu analizy wariancji ANOVA. Uzyskane dane wskazują (w obu zastosowanych skalach) na istotny dobroczynny wpływ pól magnetycznych u pacjentów lll i IV grupy, w obserwacji po 12 miesiącach od wystąpienia udaru. Pm ncz zastosowane we wczesnym okresie czasu po udarze, przy polecanych przez autorów parametrach, wydają się być optymalne do uzyskania efektu terapeutycznego. Istotna poprawa neurologiczna i funkcjonalna była obserwowana u pacjentów ambulatoryjnych w badaniach kontrolnych po 12 miesiącach. Ponieważ nie obserwowano żadnych działań niepożądanych, mogących mieć związek z zastosowanymi pm ncz, można polecić tę metodę fizykalną jako bezpieczną i wartą popularyzacji w praktyce klinicznej.

Źródło:

Przegląd Lekarski 2007; 64, 2, 74-77

Autorzy:

Woldańska-Okońska M., Czernicki J.