Wpływ pól magnetycznych o niskiej częstotliwości o różnych parametrach na wydzielanie kortyzolu u mężczyzn

Słowa kluczowe:

pola magnetyczne, wydzielanie kortyzolu, działanie stresogenne

Streszczenie:

Oceniono wpływ aplikacji magnetoterapii i magnetostymulacji na poziom kortyzolu i serotoniny u mężczyzn w długim okresie. Oceniano poziom stężenia kortyzolu i serotoniny w pobranych próbkach krwi przed aplikacją, dzień po aplikacji i miesiąc po aplikacji.

Wyniki: magnetostymulacja wpływa na wydzielanie kortyzolu w profilu dobowym poprzez podwyższenie jego poziomu o godzinie 12:00 w miesiąc po aplikacji, co może sugerować długotrwały jej wpływ na oś podwzgórzowo-przysadkową. Wahania hormonów nie przekroczyły fizjologicznych norm dobowego poziomu kortyzolu, nie osiągając tak wysokiego jak w wielkim stresie. Zmiany stężenia kortyzolu nie przekraczały norm fizjologicznych – sugeruje to raczej regulacyjny wpływ pól magnetycznych na stężenie kortyzolu niż działanie stresogenne magnetostymulacji.

Źródło:

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2013, 26, 1-10

Autorzy:

Woldańska-Okońska M.1, Czernicki J.2, Karasek M.3

  1. Medical University of Łódź, Łódź, Poland, Department of Rehabilitation and Physical Medicine, 1st Chair of Rehabilitation, Division of Physiotherapy
  2. Medical University of Łódź, Łódź, Poland, 1st Chair of Rehabilitation, Division of Physiotherapy
  3. Medical University of Łódź, Łódź, Poland, Laboratory of Electron Microscopy, Chair of Pathomorphology