Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na leczenie bólu neuropatycznego. Dyskusyjna rola tlenku azotu.

Słowa kluczowe:

magnetostymulacja, ból neuropatyczny, leczenie, tlenek azotu, subiektywna skala oceny dolegliwości SSOD

Streszczenie:

Po zabiegach magnetostymulacji uzyskano poprawę i zmniejszenie bólu neuropatycznego i zaburzeń czucia u wszystkich badanych pacjentów. U dwóch uzyskano całkowite i trwałe zniesienie bólu i przeczulicy.

Źródło:

Nowiny Lekarskie 2006,75,4, 315-320

Autorzy:

Bryl A., Krauss H., Paluszak J., Kowal P*., Sosnowski P., Adamczak A.

Katedra Fizjologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Paluszak
*Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kozubski