Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego systemem Viofor JPS na zachowanie się parametrów ciśnienia tętniczego krwi osób z nadciśnieniem tętniczym

Słowa kluczowe:

ciśnienie tętnicze krwi, magnetostymulacja, leczenie

Streszczenie:

Celem pracy było określenie wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego w czasie 10 standardowych zabiegów magnetostymulacji na zachowanie się parametrów ciśnienia tętniczego krwi pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz porównanie uzyskanych wyników z grupą placebo. Obserwowano również, jakim zmianom ulegają badane parametry podczas stosowania kolejnych zabiegów terapii.W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy zastosowania wolnozmiennych pól magnetycznych w leczeniu osteoporozy. Omówiono komórkowe mechanizmy ich działania na tkankę kostną i ingerencję w proces osteogenezy. Zaprezentowano najważniejsze badania eksperymentalne ośrodków zagranicznych wykazujące przydatność pól magnetycznych w zapobieganiu osteoporozie pomenopauzalnej oraz w jej leczeniu.

Źródło:

Balneologia Polska, tom XLVIII. nr 2. rok 2006

Autorzy:

Pasek J., Mucha R., Gmyrek J., Sieroń A.

z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu. Specjalistyczny Szpital nr 2 w Bytomiu Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń