Wpływ zmiennego pola magnetycznego na zmęczenie i wybrane aspekty jakości życia chorych ze stwardnieniem rozsianym

Słowa kluczowe:

stwardnienie rozsiane, zmęczenie, jakość życia, zmienne pole magnetyczne

Streszczenie:

Magnetostymulacja w sposób znamienny zmniejsza poziom zmęczenia w stwardnieniu rozsianym oraz pozytywnie wpływa na niektóre aspekty jakości życia chorych (stan emocjonalny, zadowolenie z życia, myślenie i zmęczenie). Może stanowić alternatywną metodę leczenia objawowego chorych na stwardnienie rozsiane.

Źródło:

Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2010, 2, 182–188

Autorzy:

Brola W.1 , Czernicki J.2 , Opara J.3, Fudala M.1, Węgrzyn W.1

1 Z Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Końskich
2 Z Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UM w Łodzi
3 Z Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach