Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych i światła w leczeniu guzków krwawniczych odbytu

Słowa kluczowe:

guzki krwawnicze odbytu, laseroterapia, magnetoledoterapia, magnetoterapia

Streszczenie:

Celem pracy była ocena klinicznej przydatności zmiennych pól magnetycznych i światła stosowanych w formie magnetoterapii, laseroterapii oraz magnetoledoterapii w leczeniu zachowawczym u pacjentów z chorobą hemoroidalną. Badaniu poddano 27 pacjentów w II—IV stopniu zaawansowania zmian miejscowych niestosujących w trakcie zabiegów farmokoterapii. Siedmiu pacjentów poddano 20 zabiegom magnetoterapii z aplikacją sinusoidalnego pola magnetycznego o częstotliwości 40 Hz i indukcji 15 mT na okolicę krzyżową. Dwunastu pacjentów poddano 20 zabiegom laseroterapii z aplikacją promieniowania o długości fali 635 nm i mocy 30 mW na okolicę odbytu. Pozostałych ośmiu pacjentów poddano 20 zabiegom magnetoledoterapii polegającym na jednoczesnej aplikacji zmiennego pola magnetycznego o indukcji 53,4 µT i promieniowania świetlnego odpowiednio o długości fali 625—635 nm i średniej mocy 39 mW oraz długości fali 830—850 nm średniej mocy 267,3 mW na okolicę szpary międzypośladkowej. U pięciu chorych poddanych magnetoterapii uzyskano całkowite ustąpienie objawów klinicznych oraz zmian miejscowych. U wszystkich chorych poddanych laseroterapii odnotowano ustąpienie objawów klinicznych pod postacią pieczenia oraz swędzenia okolicy odbytu, a także całkowite lub częściowe cofnięcie się wypadniętych guzków krwawniczych. Z kolei u sześciu chorych poddanych magnetoledoterapii obserwowano poprawę miejscową w postaci braku wypadania guzków podczas defekacji, a także ustąpienia świądu i pieczenia okolicy odbytu oraz krwawień podczas wypróżniania i brudzenia bielizny krwią. Ze względu na dostępność i łatwość wykonywania zabiegów, a także wysoką efektywność terapeutyczną i brak działań ubocznych magnetoterapii, laseroterapii oraz magnetoledoterapii wydaje się, że te zastosowane w niniejszej pracy metody mogą być cenne jako leczenie z wyboru lub uzupełniające farmakoterapię i/lub leczenie zabiegowe u pacjentów z chorobą hemoroidalną.

Źródło:

Przegląd Flebologiczny 2008, 16(1) 5-9

Autorzy:

Sieroń A., Stanek A., Cieślar G., Kawczyk-Krupka A., Pasek J., Mucha R.