Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych w leczeniu depresji lekoopornej

Słowa kluczowe:

ELF, depresja lekooporna

Streszczenie:

Oceniono skuteczność terapeutyczną magnetostymulacji w leczeniu pacjentów z lekooporną formą depresji. W wyniku codziennego stosowania zmiennego pola magnetycznego o indukcji 15 μT uzyskano istotną regresję objawów depresyjnych, ocenioną przy użyciu kwestionariusza Becka, jak również skali Montgomery-Asbergsa i Hamiltona. W porównaniu do pacjentów poddawanych ekspozycji pozorowanej, wyniki badania wskazują, że dodanie trzy tygodniowej magnetostymulacji do rutynowej farmakoterapii intensyfikuje regresję objawów depresji. Wydłużenie cyklu magnetostymulacji nie skutkowało dalszą poprawą.

Źródło:

XXII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits June 26 – June 29, 2012. Pula, CROATIA

Autorzy:

Cieślar G., Sieroń A.