Zmienne pola magnetyczne w zachowawczym leczeniu przeciwbólowym zrostów otrzewnowych.

Słowa kluczowe:

zmienne pola magnetyczne, magnetoterapia, magnetostymulacja, zrosty otrzewnowe, bóle brzuszne

Streszczenie:

W pracy oceniano efekty terapeutyczne zmiennych pól magnetycznych stosowanych w formie magnetoterapii i magnetostymulacji u 20 pacjentów z przewlekłymi bólami jamy brzusznej opornymi na rutynowe leczenie farmakologiczne, wywołanymi przez zrosty otrzewnowe po zabiegach operacyjnych. W wyniku 2 cyklów terapeutycznych obejmujących po 15 codziennych zabiegów magnetostymulacji i magnetoterapii uzyskano znamienne zmniejszenie nasilenia bólu (z 9,05 do 2,05 pkt. w skali WAS) oraz poprawę jakości życia (wzrost z 23,25 do 87,75 pkt. w skali EuroQol).

Źródło:

Przegląd Techniczny 2011, R.87., Nr. 12b, 149-151

Autorzy:

Sieroń A., Pasek J., Cieślar G.

Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej