Analysis of therapeutic efficacy of magnetostimulation provided by Viofor JPS system in selected diseases

Keywords:

magnetostimulation, extremely low frequency magnetic fields, analgesic effects)

Summary:

The authors analyzed anonymous inquiries filled by patients after having completed magnetostimulation with support of Viofor JPS system, characterized with maximal magnetic field induction up to 45 µT. The analyzed group consisted of 69% patients with disorders of movement system, 25% patients with neurological disorders and per 1% of patients with neurosis, insomnia, night urination, asthma, skin allergies and paranasal sinusitis. Improvement or retreat of complaints was noted by 89-100% of patients with disorders of movement system (particularly in subgroup with osteoarthrosis) and by 90-99% of patients with neurological diseases (particularly in subgroup with parkinosnian syndromes). The main evidence of improvement was the diminution or retreat of pain and improvement of range of movements in painful joints and paretic limbs.W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy zastosowania wolnozmiennych pól magnetycznych w leczeniu osteoporozy. Omówiono komórkowe mechanizmy ich działania na tkankę kostną i ingerencję w proces osteogenezy. Zaprezentowano najważniejsze badania eksperymentalne ośrodków zagranicznych wykazujące przydatność pól magnetycznych w zapobieganiu osteoporozie pomenopauzalnej oraz w jej leczeniu.

Source:

Acta Bio-Optica el Informatica Medica, Vol. 7, 2001

Authors:

Sieroń A. Sieroń-Stołtny K., Biniszkiewicz T., Stanek A., Stołtny T., Biniszkiewicz K.

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel.(0-32) 281-00-21 w. 2710, e-mail: asieron@mediclub.pl