Rehabilitation of patients after orthognathic surgery

Keywords:

orthognathic surgery, physical diagnostics, physical therapy

Summary:

Orthognathic operations are a component in a combined orthodontic, surgical and rehabilitation treatment of patients with heterogeneous facial disorders. Orthognathic surgery involves an extensive surgical intervention to soft tissues and hard craniofacial tissues, after which there is a need for a long, sometimes several-week convalescence. Therefore, a valuable complement to the orthognathic treatment is postoperative rehabilitation.

Source:

Rehabilitacja w praktyce, 2016, 1, 15-19

Authors:

dr n. med. Lietz-Kijak D.1, dr hab. n. med. Sporniak-Tutak K.2, lek. dent. Olton Ł.3, dr n. med. Kijak E.4, prof. dr hab. n. med. Wojtowicz A.5, dr h ab. n. med. Szczegielniak PROF. PO J.6

  1. Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  2. Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  3. Studium Doktoranckie Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgiijamy Ustnej i Implantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  4. Zakład Protetyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Pracownia Diagnostyki i Leczenia Dysfunkcji Narządu Żucia
  5. Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  6. Katedra Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska