Status of human organic structure relaxation in magnetoencephalographic investigations

Keywords:

relaxation

Summary:

The author attempted investigations of relativity between status of relaxation and results of magnetoencephalographic investigations when CapScan EEG/EMG technique is used.

Source:

Zdrowie Publ. 2000, 60, 273-278

Autorzy:

Pecyna M.B., Murawski P.

Z Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Z Zakładu Informatyki Medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie