Magnetostymulacja w medycynie bólu

Słowa kluczowe: 

metody fzykalne, pole magnetyczne, machanizmy i działanie przeciwbólowe

Streszczenie:

Leczenie fizykalne w aspekcie działania przeciwbólowego stosowane jest przy pomocy wielu różnych metod mechanicznych i fizycznych. Interesującą metodą jest magnetostymulacja wielozmiennym polem magnetycznym o bardzo niskich wartościach indukcji magnetycznej. Korzystne efekty biologiczne oddziaływania tych pól na organizm żywy rozszerzyły ich zastosowanie w fizjoterapii oraz spowodowały ich zastosowanie w medycynie ból. W licznych publikacjach przedstawiono wyniki badań wskazujące, że w trakcie magnetostymulacji uzyskiwano wzrost wydzielania endogennych substancji odpowiedzialnych za podwyższenie progu czucia bólu, poprawę ukrwienia i zmniejszenie napięcia mięśni. Efekty te przyczyniają się do stosowania magnetostymulacji w zespołach bólowych występujących w przebiegu wielu schorzeń układu nerwowego, kostnostawowego, naczyniowego i chorób metabolicznych. Występowanie charakterystycznych częstotliwości rezonansowych, związanych z oddziaływaniem zmiennych pól magnetycznych na obiekty biologiczne, jest podstawią teorii jonowego rezonansu cyklotronowego. Polscy badacze, autorzy tej metody, przeprowadzili wszechstronną analizę biotechniczną i kliniczną oryginalnego aparatu Viofor JPS, w którym wykorzystuje się elektrodynamiczne oddziaływanie zmiennego pola magnetycznego na prądy jonowe w organizmie, jonowego rezonansu cyklotronowego kationów i anionów płynu ustrojowego organizmu oraz magnetomechanicznego oddziaływania pola magnetycznego na cząstki z nieskompresowanymi spinami magnetycznymi. Na skutek tych oddziaływań dochodzi do zmiany w rozmieszczeniu jonów w przestrzeniach zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych i zróżnicowania potencjałów spoczynkowych. Powoduje to korzystne zwiększenie transportu jnowego w błonach komórkowych i organelli. Pięcioletnie doświadczenie autorek w leczeniu chorych z bólem przewlekłym, przy pomocy aparatu Viofor JPS, zaprezentowano w krótkim przeglądzie uzyskanych efektów przeciwbólowych, podkreślającym algezjologiczne działanie magnetostymulacji.

Źródło:

Twój Magazyn Medyczny 11/2014 – Ból

Autorzy:

KORNELIA STAŚ-RZENDKOWSKA, RENATA HALEJAK, JADWIGA PYSZKOWSKA*

Wojewódzka Poradnia Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej ZWPS w Katowicach

Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚIAM w Katowicach

kierownik: dr med. Jadwiga Pyszkowska