Publikacje2019-05-08T12:11:57+02:00

Publikacje naukowe

Skuteczność terapeutyczna Systemu Viofor JPS została udokumentowana w ponad 150 publikacjach naukowych, 30 przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Prace badawcze współfinansowane były z funduszy projektów celowych oraz grantów naukowych. Badania i obserwacje kliniczne są stale prowadzone w różnych ośrodkach naukowych np.: Śląski Uniwersytet Medyczny, Poznański Uniwersytet Medyczny, Wrocławski Uniwersytet Medyczny, Łódzki Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa i wielu innych placówkach o profilu klinicznym i rehabilitacyjnym.

Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje i artykuły medyczne z wykorzystaniem Viofor JPS System. Chcąc zapoznać się z przeglądem prac naciśnij przycisk po prawej stronie.

810, 2017

Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na leczenie bólu neuropatycznego. Dyskusyjna rola tlenku azotu

Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na leczenie bólu neuropatycznego. Dyskusyjna rola tlenku azotu. Streszczenie: Wstęp. Ból neuropatyczny powstaje na skutek uszkodzenia dużych pni nerwowych. Dolegliwościom bólowym towarzyszą zaburzenia wegetatywne i zaburzenia czucia. W powstawaniu wrażeń bólowych i allodynii biorą udział receptory NMDA. Materiał i metodyka. W badaniu wzięły udział osoby cierpiące z powodu bólu neuropatycznego. Poddane były

610, 2017

Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na zmniejszenie nasilenia objawów somatycznych i poprawę stanu u chorych z objawami depresji

Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na zmniejszenie nasilenia objawów somatycznych i poprawę stanu u chorych z objawami depresji Streszczenie: Wstęp. Depresja jest chorobą której objawom osiowym, takim jak obniżenie nastroju, zmniejszenie napędu, utrata zainteresowań i zdolności do radowania się, mogą towarzyszyć objawy somatyczne, takie jak; bóle głowy, bóle kręgosłupa, uczucie duszności, poczucie nierównego bicia serca i dyskomfortu w

510, 2017

Wpływ zmiennego pola magnetycznego na zmęczenie i wybrane aspekty jakości życia chorych ze stwardnieniem rozsianym

Wpływ zmiennego pola magnetycznego na zmęczenie i wybrane aspekty jakości życia chorych ze stwardnieniem rozsianym Streszczenie: Cel badania: Zmęczenie jest powszechnie spotykane w stwardnieniu rozsianym (SR). W ostatnich la­tach ukazało się kilka doniesień o zastosowaniu pulsujących pól magnetycznych w leczeniu tej opornej na metody konwencjonalne dolegliwości. Celem badania była ocena wpływu zmiennego pola magnetycznego na poziom zmęczenia

210, 2017

Zastosowanie wolnozmiennego pola magnetycznego w leczeniu osteoporozy

W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy zastosowania wolnozmiennych pól magnetycznych w leczeniu osteoporozy. Omówiono komórkowe mechanizmy ich działania na tkankę kostną i ingerencję w proces osteogenezy. Zaprezentowano najważniejsze badania eksperymentalne ośrodków zagranicznych wykazujące przydatność pól magnetycznych w zapobieganiu osteoporozie pomenopauzalnej oraz w jej leczeniu.