Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich2019-05-08T11:39:06+02:00

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

Miło nam zakomunikować, że Med & Life Sp. z o.o. realizuje projekt „Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Opis projektu

Celem projektu „Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT” jest dostarczenie nowego, innowacyjnego produktu firmy Med & Life Sp. z o.o. a przez to wzmocnienie jej konkurencyjności i udziału w rynku wyrobów medycznych do fizykoterapii w Polsce i za granicą.

Produkt jest skierowany do odbiorców biznesowych: placówki medyczne, szpitale, kliniki, sanatoria realizujące zabiegi z zakresu fizykoterapii, placówki rehabilitacyjne, które tworzą dynamicznie rozwijający się rynek usług oraz do użytkowników indywidualnych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie przedsiębiorstwa Med & Life. Sp.z.o.o. i jednostki naukowej – Instytutu Tele- i Radiotechnicznego.

System będący przedmiotem projektu składa się z zestawu aplikacji i narzędzi teleinformatycznych zwanych e-zarządzaniem oraz urządzenia składającego się ze sterownika oraz aplikatorów wytwarzających sygnały terapeutyczne. Sterownik jest wyposażany w zaawansowany, spersonalizowany interfejs użytkownika z funkcjami ułatwiania dostępu dla osób niepełnosprawnych.

E-zarządzanie, które tworzy innowację produktu umożliwia zdalne monitorowanie, nadzorowanie, konfigurowanie i sterowanie urządzenia. Projekt obejmuje badania nad stworzeniem koncepcji systemu a następnie opracowanie i wykonanie modeli jego elementów: e-zarządzania oraz mikroprocesorowego sterownika wytwarzającego sygnały sterująco-zasilające dla aplikatorów.

Opracowana zostanie baza wiedzy, która będzie udostępniona użytkownikom przez system e-zarządzania jako źródło wiedzy oraz ustrukturyzowanej informacji w celu sprawnego spersonalizowania parametrów zabiegu dla pacjenta.

Sterownik z aplikatorami będzie mógł być używany na terenie placówek medycznych lub w domu pacjenta, a e-zarządzanie umożliwi sprawowanie pełnej nad nim kontroli, w tym nadzór nad prawidłowością i systematycznością prowadzenia zabiegów, co ma bezpośredni wpływ na skuteczność terapii.

Całkowita wartość projektu: 2 344 878,55 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 617 777,04 PLN

Szczegóły

NAZWA PROEJKTU
„Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT”

REALIZACJA PROJEKTU
w partnerstwie przedsiębiorstwa Med & Life. Sp.z.o.o. i jednostki naukowej – Instytutu Tele- i Radiotechnicznego.

CEL
dostarczenie nowego, innowacyjnego produktu firmy Med & Life Sp. z o.o. a przez to wzmocnienie jej konkurencyjności i udziału w rynku wyrobów medycznych do fizykoterapii w Polsce i zagranicą.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
2 344 878,55 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE
1 617 777,04 PLN

Przebieg projektu

wrzesień 2019

Grant na realizacje działań promocyjnych dla wyróżnionego w Konkursie Polski Produkt Przyszłości Projektu pn. „Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji wykorzystujący zaawansowane technologie ICT”

By |5 wrzesień, 2019|Categories: Aktualności, Nowy projekt|

Firma Med & Life Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała Grant na realizacje działań promocyjnych dla wyróżnionego w Konkursie Polski Produkt Przyszłości Projektu pn. „Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji wykorzystujący zaawansowane technologie ICT”.

lipiec 2018

czerwiec 2018

kwiecień 2018

październik 2017

wrzesień 2017

sierpień 2017

lipiec 2017

czerwiec 2017

maj 2017

grudzień 2016