Wyróżnienia

Od początku naszej działalności aparat Viofor JPS System i nasza firma były wielokrotnie nagradzane w kraju i za granicą. Poniżej znajdziecie wyróżnienia, z których jesteśmy szczególnie dumni.

Wyróżnienia dla produktu

Polski Produkt Przyszłości 2000 wyróżnienie w kategorii : wyrób przyszłości dla aparatu Viofor JPS System nadane przez Agencję Techniki i Technologii

Wyróżnienie w kategorii sprzęt rehabilitacyjny dla aparatu Viofor JPS System przyznane na VIII Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych „Rehabilitacja” Łódź 2000

Polski Wynalazek Roku 2000 dla metody magnetostymulacji JPS przyznany przez Światową Fundację Zdrowie Rozum Serce i Międzynarodową Kapitułę Wyróżnień

50 Światowa Wystawa Wynalazczości Badań i Nowych Technologii „Brussels Eureka” Bruksela 2001:
– złoty medal z wyróżnieniem jury
– puchar Włoskiej Izby Własności Intelektualnej
– nagroda specjalna Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców

Targi Sanatoriów, Uzdrowisk i Rehabilitacji Zdrój 2001 w Kielcach – medal targowy

101 Światowy Salon Wynalazczości „Concours Lepine” przy międzynarodowych targach Foie de Paris w Paryżu 2002:
– złoty medal targowy
– dyplom uznania od Ambasady Polskiej w Paryżu

Międzynarodowe Targi Innowacji Nowych Technologii I Współpracy Gospodarczej „INVEST- TECHNOLOGY” 2002 w Warszawie – zloty medal targowy

Targi Innowacji Gospodarczych I Naukowych INTARG – Katowice 2002:
– medal targowy
– tytuł i statuetki „Lider Innowacji 2002”

Międzynarodowe Targi „Pomysły – Wynalazki – Nowości” IENA 2002 w Norymberdze – zloty medal targowy

Główna nagroda w kategorii „wyrób przyszłości” konkursie Polski Produkt Przyszłości 2002 – organizowanym przez Polska, Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości

5. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „INNOWACJE 2003” w Gdańsku – zloty medal i wyróżnieniem

Międzynarodowy Salon Wynalazków Genewa 2004 – srebrny medal

Zloty Eskulap Międzynarodowych Targów Poznańskich za aparat do terapii polem magnetycznym I energią, światła Viofor JPS System Clinic wystawiony na Forum i Salonie Profilaktyki i Lecznictwa SALUS 2004

104. Międzynarodowy Solon Wynalazczości „Concours Lepine” – Paryż 2005:
– zloty medal targowy Viofor JPS Light
– srebrny medal targowy – Viofor JPS Laser

54. Światowa Wystawa Wynalazczości Badań I Nowych Technik „Brussels Eureka” Bruksela 2003 – zloty medal targowy dla Viofor JPS Light

Międzynarodowe Targi Innowacji GENIUS-BUDAPEST’ 2006
– dyplom I medal targowy – Viofor JPS Light
– medal I dyplom Rumuńskiego Ministerstwa Edukacji I Badań
– wyróżnienie Chorwackiego Związku Innowacji ARKA 2006 Viofor JPS System.

VIII Targi Rehabilitacji i Lecznictwa Uzdrowiskowego w Kielcach REHMED EXPO 2008
– medal i dyplom targowy – Viofor JPS Laser

Godło Promocyjne Teraz Polska w I edycji XVIII Konkursu Teraz Polska dla Przedsięwzięć Innowacyjnych – za aparat do terapii polem magnetycznym oraz energią świetlną Viofor JPS System Clinic.

X Targi Rehabilitacji i Lecznictwa Uzdrowiskowego Kielce 2008 – medal dla Viofor JPS System MagneticLight

„Polski Produkt Przyszłości” 2019 wyróżnienie w kategorii produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy. Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

„Polska Wystawa Gospodarcza” 2019 organizowana z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nominacja  w konkursie „RegioStars” 2020 organizowanym przez Komisję Europejską w kategorii Transformacja Przemysłowa na rzecz Inteligentnej Europy.

Wyróżnienia dla firmy

Dyplom i statuetka Lidera Przedsiębiorczości 2000

Dymplom Międzynarodowego Olimpijskiego Komitetu Ukrainy 2001

Puchar Ministra Nauki za działalność innowacyjną 2002

Husar Europy – wyróżnienie na ambasadora polskiego biznesu na rynkach Unii Europejskiej 2003

Dyplom Ministerstwa Nauki i Informatyzacji za wyniki na międzynarodowych targach 2004

Dyplom Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „INNOWACJE 2003” w Gdańsku