Monitorowanie immunologiczne magnetostytmulacji w kompleksowym leczeniu oparzeń

Słowa kluczowe:

magnetostymulacja, system Viofor JPS, oparzenia, proregeneracja, immunokorekcja

Streszczenie:

Artykuł przedstawia przypadek pacjentki z rozległym oparzeniem 70% powierzchni ciała, leczonego kompleksowo poprzez rutynowe zabiegi chirurgiczne, leczenie ogólne i stosowanie ekspozycji ran na pola magnetyczne niskiej częstotliwości (WPM-wolnozmienne pola magnetyczne) generowane przez aparaty systemu Viofor JPS w wersji klasycznej i profesjonalnej. Program P2M1 używany w celach klinicznych w serii ekspozycji 10 dniowych, po 10 minut z wzrastającą intensywnością, powodował uzyskanie wartości indukcji magnetycznej średnio około 10/цТ, z maksymalna wartością na szczycie impulsu 112 цT. Parametry magnetostymulacji były sprawdzone w badaniach wstępnych i wtedy zastosowane w rozpoczętym badaniu klinicznym.

Korzystny wpływ leczenia w omawianym przypadku wskazuje, że zastosowanie terapeutyczne magnetostymulacji powinno być wprowadzone do rutynowego leczenia rozległych oparzeń i powinno być przedmiotem szerszych badan klinicznych pod kontrolą wielokierunkowych testów klinicznych i immunologicznych. Należy się spodziewać, że wzbogacenie klasycznego leczenia oparzeń w nowoczesne metody immunoterapeutyczne, w tym magnetostymulację i stosowanie leków immunomodulujacych, znacznie poprawi wyniki leczenia.

Źródło:

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2006; Vol. 12, No. 4

Autorzy:

Witkowski W.1, Stankiewicz W.2, Dąbrowski M.P.2, Szymański P.1

 1 Wojskowy Instytut Medyczny, Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Warszawa
2 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Zakład Mikrofal, Laboratorium Immunologiczne, Warszawa