Zastosowanie wolnozmiennego pola magnetycznego w gojeniu złamań żuchwy oraz formowania blizny skórnej

Słowa kluczowe: magnetostymulacja, gojemie złamań żuchwy, formowanie blizny skórnej

Wnioski:

  1. Zmienne pole magnetyczne o niskich wartościach indukcji wpływa korzystnie na przebieg gojenia złamań żuchwy, co objawia się przyspieszeniem procesu kościotworzenia w ocenie radiologicznej.
  2. Terapia zmiennym polem magnetycznym wpływa na wzrost poziomu markerów tworzenia tkanki kostnej. Świadczy to o nasileniu procesu formowania blizny kostnej.
  3. Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego o niskiej indukcji w ranach skórnych modyfikuje proces gojenia, w wyniku czego dochodzi do wzrostu liczny naczyń krwionośnych włosowatych oraz zwiększenia ilości i ukierunkowania włókien kolagenowych.

Źródło: Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM w Zabrzu oraz Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej ŚAM w Bytomiu

Autorzy: P. Jędrzejewski, T. Cieślak, A. Sieroń