Ocena wpływu magnetoterapii na wskaźniki hemodynamiczne pacjentów w wieku dojrzałym

Streszczenie:

Autorzy: Aretinski W.B:, Isupow A.B.
Oryginalny tytuł: Ocena wpływu magnetoterapii na wskaźniki hemodynamiczne pacjentów w wieku dojrzałym.
Miejsce publikacji: Biuletyn Medycyny Rehabilitacyjnej 2012, nr. 4
Strony: 50-54
Język oryginału: rosyjski