Ocena wpływu magnetoterapii na wskaźniki hemodynamiki u pacjentów w wieku dojrzałym

Słowa kluczowe:

choroby układu sercowo-naczyniowego, krążenie obwodowe, magnetoterapia

Streszczenie:

Monitoring hemodynamiki pacjentów z nieustępującymi objawami chorób sercowo-naczyniowych wykazuje przydatność w procesie kompleksowego leczenia i rehabilitacji pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi jako niefarmakologicznego wsparcia. Wykazano efektywność działania w poprawie krążenia obwodowego.

Źródło:

Wiestnik Wostonowitielnoj Miediciny nr. 4, 2012, str. 51-53; Technologii Wostonowitielnoj Miediciny i Reabilitacii

Autorzy:

Aretynskij W. B. Isupow A. B.