Med & Life sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

"Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Proirytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działąnia 1.2 :Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Mazowsze

Certyfikaty ISO 9001:2009 i  ISO 13485:2012, CERTYFIKAT WE


Certyfikowany zakres działalności:

"Projektowanie, rozwój, produkcja, dystrybucja i  serwis rządzeń medycznych do terapii, diagnostyki i rehabilitacji"

Med & Life Sp. z o.o. wdrożyła System Zapewnienia Jakości według norm ISO 13485:2012 oraz ISO 9001:2009 , oraz posiada Certyfikat WE zgodny  93/42/EWG i pozostaje pod nadzorem  Jednostki Notyfikowanej o numerze  2274,  TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
 
  ISO 9001 PLISO 9001 ENISO 9001 DE
ISO 13485 PLISO 13485 ENISO 13485 DE
Dyrektyewa 93 1Dyrektywa 93 2