Pola magnetyczne w zachowawczym leczeniu dolegliwości bólowych mnogich zrostów — opis przypadku

Słowa kluczowe:

ból, leczenie, pola magnetyczne, mnogie zrosty

Streszczenie:

Jedną z poważniejszych przyczyn dolegliwości bólowych pacjentów po zabiegach operacyjnych są tworzące się zrosty, które mogą powodować uciążliwe dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej. Dotychczas brak wystarczająco skutecznych sposobów leczenia zrostów pooperacyjnych w obrębie jamy otrzewnej, a powikłania związane z ich obecnością niejednokrotnie wymagają dodatkowych zabiegów operacyjnych. W Klinice Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu podjęto próbę leczenia 26-letniej pacjentki z dolegliwościami bólowymi spowodowanymi występowaniem mnogich zrostów pooperacyjnych przy wykorzystaniu zmiennego pola magnetycznego.

Źródło:

Chirurgia Polska 2009,11, 1 32-37

Autorzy:

Pasek J., Pasek T., Sieroń A.

1 Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diagnostyki i terapii Laserowe] Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Departrnerrt of Internal Diseases, Angiology and Physical Medicine of the Chair of Internal Diseases and the Center for Laser Diagnostics and Therapy of Medical University of Silesia, Katowice, Poland)

2 Zespół Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (Department of Rehabilitation, St. Barbara’s Specialized Regional Hospital No. 5, Sosnowiec, Poland)