Rehabilitacja pacjentów po operacjach ortognatycznych

Słowa kluczowe:

operacje ortognatyczne, fizykodiagnostyka, fizykoterapia

Streszczenie:

Realizując rehabilitację pacjentów po zabiegach chirurgii ortognatycznej, stosowano metody fizykoterapii skojarzonej, łącząc zabiegi magnetostymulacji, magnetoledoterapii i dynamicznego plastrowania w technice limfatycznej. Zaobserwowano: zmniejszenie dolegliwości bólowych u pacjentów – rezygnacja z leków przeciwbólowych – redukcję obrzęków, które są wyrażeniem stanu zapalnego i występują w bezpośrednim okresie pooperacyjnym, przywrócenie czucia w obszarze zaopatrywanym przez nerwy zębodołowe dolne.

Źródło:

Rehabilitacja w praktyce, 2016, 1, 15-19

dr n. med. Lietz-Kijak D.1, dr hab. n. med. Sporniak-Tutak K.2, lek. dent. Olton Ł.3, dr n. med. Kijak E.4, prof. dr hab. n. med. Wojtowicz A.5, dr h ab. n. med. Szczegielniak PROF. PO J.6

  1. Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  2. Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  3. Studium Doktoranckie Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgiijamy Ustnej i Implantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  4. Zakład Protetyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Pracownia Diagnostyki i Leczenia Dysfunkcji Narządu Żucia
  5. Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  6. Katedra Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska