Skala Depresji Hamiltona (HDS) jako wskaźnik leczenia fizykalnego depresji i hipomanii

Słowa kluczowe:

depresja, hipomania, leczenie fizykalne

Streszczenie:

Wstęp. Kobiety chorują około trzy razy częściej niż mężczyźni. Zakłada się, że kobiety są bardziej podatne na zaburzenia depresyjne, ale żadna teoria nie wyjaśnia, jakie są tego powody. Depresja i hipomania to okresowe związane z porą roku zaburzenia dotyczące obniżenia lub w zwyżki nastroju, zwane patologią sezonowa. Celem pracy była analiza i pokazanie środków i metod z szeroko pojętego leczenia fizykalnego w leczeniu depresji i hipomanii sezonowej.

Materiał i metody. Badaniu poddano trzy pacjentki w wieku 35-55 lat dwie z rozpoznaną depresją sezonową i jedną z depresją i hipomanią sezonową , wszystkie ze skierowaniem do lekarza psychiatry. Pacjentki poddano pomiarowi tętna i ciśnienia RR, badaniu gibkości i Depression Scale (HDS) Skala Depresji Hamiltona przed i po leczeniu zabiegami fizykalnymi. Posłużono się 17 punktową HDS w ocenie od 0 – 4 punktów jako najczęściej stosowaną skalą zaburzeń depresyjnych , gdzie uzyskany wynik 30-52 punkty świadczy o bardzo ciężkiej depresji.

Wyniki. Pacjentki w badaniach początkowych uzyskały wysokie notowania 20 -29 punktów w HDS, wskazujące na ciężką depresję. Po leczeniu zabiegami fizykalnymi u pacjentek zaobserwowano normalizację tętna i ciśnienia RR. Dwie pacjentki w skali HDS uzyskały 10 -12 punktów charakterystycznych dla łagodnej depresji w tym pacjentka z początkowo rozpoznaną depresją i hipomanią, a jedna pacjentka uzyskała poniżej 8 punktów świadczących o ustąpieniu depresji.

Wnioski. Zastosowanie leczenia fizykalnego w walce z depresją i hipomanią sezonową pozwoliło na ustąpienie objawów u dwóch pacjentek a jednej na złagodzenie dolegliwości do łagodnej depresji.

Źródło:

Complementary and Alternative Medicine in Science, 2013, 2, vol.1, 153-156, MedsportPress

Autorzy:

Mucha-Janota M., Mucha R., Sieroń A.

Clinical ward of internal diseases, angiology and physical medicine of the chair of internal diseases and the centre of diagnostics and laser therapy in Bytom, Poland

.