Viofor – pierwszy, niefarmakologiczny wyrób medyczny, o udokumentowanym klinicznie wpływie na wzmocnienie odporności

Rola, jaką układ odpornościowy odgrywa w naszym organizmie jest bezsporna. Wirusy i bakterie, na które jesteśmy narażeni ewoluują, a leki dedykowane do ich leczenia stają się nieskuteczne. Do dzisiaj brak skutecznej metody leczenia wielu chorób wirusowych i bakteryjnych, jak w przypadku COVID-19, gdzie grupą ryzyka są osoby starsze, o słabszej kondycji ogólnej i obniżonej odporności.

Działanie wzmacniające układ odpornościowy jest przełomowym osiągnięciem w dziedzinie medycyny fizykalnej, a Viofor staje się pierwszym wyrobem medycznym o działaniu immunotropowym oraz niefarmakologiczną metodą wzmocnienia odporności.

Uzyskanie pozytywnej opinii ekspertów klinicznych oraz rekomendację jednostki certyfikującej poprzedziły badania zarówno in vivo w odniesieniu do całego organizmu oraz in vitro w odniesieniu do izolowanych z krwi komórek odpornościowych. Nowe zastosowanie Viofor staje się szczególnie znaczące w obliczu obecnej sytuacji zagrożenia COVID-19 i czyni go jedynym wyrobem medycznym o udokumentowanym klinicznie wpływie na leczenie nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Czynnikiem terapeutycznym jest impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości i niskiej indukcji, o kształcie sygnałów tworzących wielowierzchołkowe widmo częstotliwości w systemie JPS.

Pole magnetyczne, w formie magnetostymulacji Systemu Viofor JPS, wywiera immunokorekcyjny wpływ, poprawiając obronne funkcje systemu immunologicznego i w ten sposób wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego. Działanie wzmacniające układ odpornościowy następuje poprzez pobudzenie procesu grasiczozależnego dojrzewania limfocytów T regulacyjnych i uzupełnienie niedoborów tej populacji komórkowej w układzie odpornościowym, a także poprzez obniżenie stężenia czynników prozapalnych i wzrost czynników przeciwzapalnych, poprawiając obronną sprawność układu odpornościowego. Kluczowe znaczenie dla naturalnej odporności ma proces wydzielania melatoniny, która działa immunomodulująco, wpływając na produkcję cytokin, czy pobudzając komórki immunokompetentne do wydzielania opioidów. Jej rolę można porównać do „buforu immunologicznego”, który pobudza procesy odpornościowe, zwłaszcza w stanach ich zaburzenia, np. w wyniku infekcji, immunosupresji, stresu czy zaawansowanego wieku, ale również je hamuje w przypadku nadmiernej aktywacji układu odpornościowego (co ma miejsce np. w ciężkich infekcjach Covid-19). Dlatego tak ważne jest, że zabiegi magnetostymulacji Viofor JPS nie zaburzają cyklów dobowych związanych z nocnym wydzielaniem melatoniny. W badaniach próbek krwi zdrowych endokrynologiczne pacjentów nie odnotowano zaburzeń wydzielania melatoniny w surowicy krwi mówi Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dr hab. med. Marta Woldańska – Okońska, chirurg ortopeda – traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Metoda Viofor we wzmacniania układu odpornościowego otwiera szerokie możliwości w leczeniu oraz profilaktyce pacjenta. Z punktu widzenia skuteczności może być stosowana wielu przypadkach również jako metoda alternatywna dla leczenia farmakologicznego, zarówno doraźnego jak i przewlekłego. Jest to terapia nieinwazyjna i może być szczególnie zbawienna u osób cierpiących na choroby współistniejące oraz u dzieci. Dodatkowym atutem wyrobu jest możliwość korzystania z terapii w warunkach domowych bez udziału terapeuty, dzięki czemu zabiegi mogą być wykonywane w codziennej profilaktyce.