Viofor – skuteczne wsparcie układu odpornościowego

Terapia Viofor – skuteczne wsparcie układu odpornościowego

Układ odpornościowy to ukryta w ciele armia żołnierzy, broniących nas przed wirusami, bakteriami i innymi patogenami. Pełni rolę wewnętrznego lekarza, od którego zależy ryzyko zachorowania, przebieg choroby oraz powikłania. To jeden z trzech podstawowych układów organizmu, obok nerwowego i hormonalnego, decydujący o równowadze funkcji biologicznych czyli homeostazie. Od jego sprawności zależy nie tylko ryzyko zachorowań, ale również odnowa biologiczna, szybkość gojenia się ran i złamań oraz nasza ogólna kondycja fizyczna. 

Rola, jaką układ odpornościowy odgrywa w naszym organizmie jest bezsporna. Bezsporny jest fakt, że trzeba o niego dbać. Tylko jak? Na jakie wsparcie, poza zdrowym stylem życia, może liczyć nasza immunologia? Co stymuluje i pobudza aktywność limfocytów T, które są odpowiedzialne za rozpoznanie i reagowanie na obce antygeny w naszym organizmie?

Układ immunologiczny jest przez naturę tak „zaprogramowany”, że może zachowywać swą sprawność, o ile procesy uzupełnień komórkowych nadążają za potrzebami wynikającymi z eksploatacji jego zasobów komórkowych. Siedzący tryb życia, życie w zanieczyszczonych aglomeracjach, dieta uboga w wartości odżywcze, stresy, używki – nie ułatwiamy naszym ciałom utrzymania homeostazy. Jeśli dostarczamy tyle czynników redukujących naszą odporność, to warto zrekompensować układowi immunologicznego te trudne warunki pracy.

W poszukiwaniu nowych środków wspomagających sprawność układu odpornościowego badacze zwrócili uwagę na immunotropowe oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PEM) o różnych częstotliwościach. W badaniu opisanym w 2005 roku w „Pediator. medycyna rodzinna” przedstawiono przegląd badań wskazujących na immunostymulujące oddziaływania PEM z zakresu radio- i mikrofal oraz immunokorekcyjne właściwości wolnozmiennego pola magnetycznego emitowanego przez aparat Viofor. 

To opracowane przez polskich badaczy urządzenie służy do różnego rodzaju zabiegów regeneracyjnych oraz wzmacniających odporność. Poddawana zabiegowi osoba nie czuje pracy urządzenia, ale emitowane przez Viofor fale działają na komórki organizmu, ich stymulację i odżywianie oraz regulację procesów międzykomórkowych. W jaki sposób? W uproszczeniu chodzi o pobudzanie przez impulsy generowane przez Viofor aktywności limfocytów T, które są odpowiedzialne za rozpoznanie i reagowanie na obce antygeny w naszym organizmie. 

Dlatego produkt stanowi wsparcie w leczeniu schorzeń infekcyjnych i szerokiego zakresu chorób związanych z niedoborem odporności. Metoda jest szczególnie polecana osobom starszym, dzieciom oraz osobom obciążonym chorobami współistniejącymi.

Bazujemy na konkretach

Jak w praktyce bada się wpływ urządzenia na odporność organizmu? Oto przykładowe badania prowadzone w Polsce.

Instytut Higieny, Epidemiologii i Ochrony Mikrofalowej Wojskowej Akademii Medycznej analizował immunokorekcyjne działania Viofor u 60 dzieci chorych na astmę i nawracające infekcje górnych dróg oddechowych. Zostały one podzielone na dwie grupy: leczenie rutynowe i leczenie rutynowe z wykorzystaniem zabiegów magnetostymulacji. Wszystkie dzieci poddano badaniom klinicznym i immunologicznym przed leczeniem, 2 tygodnie po leczeniu oraz 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. W grupie dzieci leczonych wyłącznie rutynowo wyniki badań immunologicznych pozostały niezmienione po okresie 2 tygodni leczenia. W grupie dzieci, u których stosowano zabiegi Viofor, nasilenie i czas trwania incydentów infekcyjnych uległy znamiennej redukcji w całym okresie obserwacji trwającym 6 miesięcy. Stosowanie antybiotyków i/lub sterydów z poziomu 70% przed leczeniem zmniejszyło się na 30% po leczeniu. Immunokorekcyjny mechanizmy działania Viofor wykazano także w badaniu in vitro w odniesieniu do izolowanych z krwi komórek odpornościowych [1].

W 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku w ramach oceny skuteczności i funkcjonalności wyrobu Viofor dokonano porównania kosztów leczenia 600 pacjentów w stosunku do roku poprzedniego. Wprowadzenie do procesu leczenia chorób górnych dróg oddechowych zabiegów Viofor u dzieci, spowodowało obniżenie średnio o 80% kosztów leczenia, w tym zmniejszenie ilości przyjmowanych leków. Skróceniu uległ czas leczenia i nie zanotowano powikłań.

Piśmiennictwo:

Dąbrowski M.P., Zuber J., Stankiewicz W. Jung A., Kalicki B. : Immunocorrective effects of magnetostimulation in children suffering from recurrent respiratory tract infections.MEDIMOND 2004 – reprint from Immunology 2004.