Viofor – skuteczne wsparcie układu odpornościowego

Rolę „wewnętrznego lekarza” w naszym organizmie pełni układ odpornościowy, od którego zależy ryzyko zachorowania, przebieg choroby oraz powikłania. Jest to jeden z trzech podstawowych układów organizmu, który obok nerwowego i hormonalnego decyduje o równowadze funkcji biologicznych naszego organizmu, czyli „homeostazie”. Od jego sprawności zależy nie tylko ryzyko zachorowań, ale również odnowa biologiczna, szybkość gojenia się ran i złamań oraz kondycja fizyczna. Rola jaką układ odpornościowy odgrywa w naszym organizmie jest bezsporna, dlatego powinniśmy o niego dbać i wzmacniać, tak aby skutecznie bronił nas przed wirusami, bakteriami i innymi patogenami.

Skutecznym wsparciem dla układu odpornościowego są zabiegi Viofor. Dzieje się to przez działanie na komórki organizmu, ich stymulację i odżywianie oraz regulację procesów międzykomórkowych. Bezpośrednie działanie impulsów terapeutycznych generowanych przez Viofor na komórki układu odpornościowego pobudza aktywność limfocytów T, które są odpowiedzialne za rozpoznanie i reagowanie na obce antygeny w naszym organizmie. Stanowi wsparcie w leczeniu schorzeń infekcyjnych i szerokiego zakresu chorób związanych z niedoborem odporności. Metoda jest szczególnie polecana dla osób starszych, dzieci oraz osób obciążonych chorobami współistniejącymi.

W badaniu klinicznym Instytutu Higieny, Epidemiologii i Ochrony Mikrofalowej Wojskowej Akademii Medycznej przeprowadzono ocenę immunokorekcyjnego działania Viofor. W badaniu wzięło udział 60 dzieci chorych na astmę i nawracające infekcje górnych dróg oddechowych. Zostały one podzielone na dwie grupy: leczenie rutynowe i leczenie rutynowe z wykorzystaniem zabiegów magnetostymulacji Viofor. Wszystkie dzieci poddano badaniom klinicznym i immunologicznym przed leczeniem, 2 tygodnie po leczeniu oraz 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. W grupie dzieci leczonych wyłącznie rutynowo wyniki badań immunologicznych pozostały niezmienione po okresie 2 tygodni leczenia. W grupie dzieci, u których stosowano zabiegi Viofor, nasilenie i czas trwania incydentów infekcyjnych uległy znamiennej redukcji w całym okresie obserwacji trwającym 6 miesięcy. Stosowanie antybiotyków i/lub sterydów z poziomu 70% przed leczeniem zmniejszyło się na 30% po leczeniu. Immunokorekcyjny mechanizmy działania Viofor wykazano także w badaniu in vitro w odniesieniu do izolowanych z krwi komórek odpornościowych [1].

W 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku w ramach oceny skuteczności i funkcjonalności wyrobu Viofor dokonano porównania kosztów leczenia 600 pacjentów w stosunku do roku poprzedniego. Wprowadzenie do procesu leczenia chorób górnych dróg oddechowych zabiegów Viofor u dzieci, spowodowało obniżenie średnio o 80% kosztów leczenia, w tym zmniejszenie ilości przyjmowanych leków. Skróceniu uległ czas leczenia i nie zanotowano powikłań.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o działaniu Viofor oraz jego zastosowaniu w warunkach domowych, zapraszamy do kontaktu!

biuro@medandlife.com
+48 22 759 15 15