Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową

Słowa kluczowe:

magnetoterapia, magnetostymulacja, ciśnienie tętnicze

Streszczenie:

W terapii pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa stosuje się zabiegi magnetoterapii i magnetostymulacji. Autorzy ocenili wpływ tej terapii na ciśnienie tętnicze krwi w grupie 64 pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową. Uzyskane wyniki wskazują na efekt hipotensyjny zabiegów magnetostymulacji..

Źródło:

Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 9-13

Autorzy:

Miecznik A., Czernicki J., Krukowska J.

Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. Szareckiego, pl. Hallera 1, 90-647 Łódź
Zakład Pedagogiki Terapeutycznej z Rehabilitacją Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski