Zmienne pole magnetyczne w leczeniu depresji lekoopornej. Opis przypadku

Słowa kluczowe:

depresja lekooporna, lekooporność, zmienne pole magnetyczne

Streszczenie:

Wprowadzenie. Celem pracy było określenie wpływu terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości (ELF- MF) w leczeniu depresji lekoopornej, jako metody wspomagającej leczenie podstawowe.

Materiał i metoda badań. Opis dotyczy kobiety w wieku 57 lat cierpiącej z powodu depresji lekoopornej. Z relacji pacjentki wynika, iż początek zaburzeń nastąpił 15 lat temu po psychotraumatyzującym zdarzeniu – „śmierci matki”. Pacjentka leczona farmakologicznie, bez zadawalającej poprawy. Po szczegółowej analizie diagnostycznej i kilkakrotnej zmianie farmakoterapii włączono leczenie zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości w Klinice Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu. W celu oceny skuteczności terapii, pacjentka wypełniła test Becka oceniający stopień nasilenia depresji przed i po terapii.

Wyniki. Na podstawie przeprowadzonej obserwacji 5-tygodniowego leczenia stwierdzono wysoką skuteczność terapeutyczną w leczeniu depresji lekoopornej. Pacjentka uzyskała 1 punkt w skali testu Becka co świadczyło o całkowitym wycofaniu się objawów psychicznych po zastosowanej terapii polem magnetycznym.

Wnioski. Opisany przypadek zwraca uwagę na możliwość wprowadzania do kompleksowego leczenia nowych metod terapii u pacjentów z depresją lekooporną. Przypadek pokazuje metodę terapeutyczną (nieinwazyjną), skutecznie pomagającą przywrócić naturalną równowagę psychiczną oraz złagodzić liczne objawy depresji.

Źródło:

Baln. Pol., tom XLVIII, nr 4, rok 2006, 235-238

Autorzy:

Pasek J., Mucha R., Sieroń A.

Szpital Specjalistyczny nr 2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń