Magnetostymulacja Viofor JPS w rehabilitacji i rekonwalescencji pacjentów po przebyciu COVID-19, obciążonych chorobami współistniejącymi

Skuteczność i bezpieczeństwo metody magnetostymulacji Viofor JPS, zostało potwierdzone klinicznie, a korzystne efekty biologiczne mają bezpośredni wpływ na skuteczność rekonwalescencji i rehabilitacji po przejściu chorób infekcyjnych, w tym COVID-19.

Jest to terapia nieinwazyjna i szczególnie korzystna u osób z chorobami współistniejącymi (np. sercowo-naczyniowymi, po udarze mózgu, po przebytym zapaleniu płuc), obarczonych największym ryzkiem powikłań.

Udokumentowane na przestrzeni 20 lat działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, wzmacniające układ odpornościowy, poprawiające krążenie obwodowe i mikrokrążenie, regeneracyjne, relaksacyjne itd. mogą być skutecznym narzędziem dla lekarza, a pacjentowi umożliwić szybki powrót do zdrowia.

“Efekty fizjologiczne działania magnetostymulacji Viofor dotyczą zjawisk subkomórkowych (np. na poziomie błon komórkowych), komórkowych (jak nasilenie oddychania komórkowego), tkankowych (wzrost miejscowego unaczynienia i przepływu krwi) oraz efektów ogólnoustrojowych związanych z poprawą ogólnej wydolności i odporności organizmu, co w dobie pandemii COVID-19 jest istotnym znaczeniem.”

Pasek J., Sieroń A., Cieślar G.: Magnetostymulacja we współczesnej medycynie fizykalnej. Rehabilitacja w Praktyce, 2021 (2), 58-62.

Dowiedz się więcej o działaniu wspierającym układ odporności

Magnetostymulacja Viofor JPS ma zastosowanie w leczeniu i rehabilitacji schorzeń infekcyjnych dróg oddechowych, w tym COVID-19, w zakresie występujących powikłań takich jak:

Działanie regeneracyjne i wzmacniające układ odpornościowy – w dysfunkcjach układu oddechowego

Magnetostymulacja Viofor JPS ma działanie przeciwzapalne i wzmacniające układ odpornościowy. Viofor jest pierwszym wyrobem medycznym do fizykoterapii impulsowym polem magnetycznym o udokumentowanym klinicznie wpływie na skuteczność leczenia infekcji dróg oddechowych.Przebyte infekcje, szczególnie w połączeniu z antybiotykoterapią, mają niekorzystny wpływ na system odpornościowy, upośledzają mechanizmy regeneracyjne organizmu i tym samym opóźniają proces rekonwalescencji zwiększając ryzyko nawrotu choroby. Korzystne zmiany immunokorekcyjne w zakresie układu odpornościowego po zastosowaniu zabiegów Viofor JPS, przyczyniają się w znacznym stopniu do poprawy stanu klinicznego, zapobiegają powikłaniom i nawrotom choroby.

Skuteczność zastosowania magnetostymulacji Viofor JPS w leczeniu wtórnych niedoborów odpornościowych jest rezultatem pobudzenia grasiczozależnego procesu dojrzewania limfocytów T i ich kompetencji w rozpoznawaniu patogenów chorobotwórczych. Uzupełnienie niedoborów tej populacji w układzie odpornościowym i pamięć komórkowa w nich zawarta może zapewnić nam ochronę przez wiele lat, mimo spadku przeciwciał, zapobiegając tym samym nawrotom infekcji.

Badania in vitro potwierdzają immunokrekcyjne działanie magnetostymulacji Viofor JPS System obserwowane w postaci zmniejszenia stężenia prozapalnych cytokin TNF–α oraz IL-8.

Działanie w powikłaniach układ sercowo-naczyniowy

Stosowanie zabiegów magnatostymulacji Viofor JPS System zmniejsza konsekwencje powikłań kardiologicznych takich jak powstawanie zakrzepów w naczyniach krwionośnych poprzez korzystny wpływ na krążenie obwodowe i mikrokrążenie oraz lepsze wykorzystanie tlenu, wskutek zwiększonego wychwytu tlenu przez hemoglobinę. Opierając się na mechanizmach oddziaływania pól magnetycznych, w pewnym stopniu może mieć wpływ na prozakrzepowe działanie coronavirusa. Jest szczególnie polecana u osób z wcześniej istniejącymi czynnikami ryzyka i chorobami współistniejącymi.

W badaniu przeprowadzonym z użyciem Viofor JPS* u pacjentów z początkowymi objawami chorób sercowo-naczyniowych wykazano efektywność́ działania w poprawie krążenia obwodowego. Monitoring hemodynamiki pacjentów z nieustępującymi objawami chorób sercowo-naczyniowych, wykazał przydatność terapii Viofor JPS w kompleksowym leczeniu i rehabilitacji jako niefarmakologiczne wsparcie. U większości pacjentów pod koniec badania odnotowano wzrost wydolności oraz poprawę̨ samopoczucia.

Aretynskij W. B., Isupow A. B.: „Ocena wpływu magnetoterapii na wskaźniki hemodynamiki u pacjentów w wieku dojrzałym”  Wiestnik Wostonowitielnoj Miediciny nr. 4, 2012, str. 51-53; Technologii Wostonowitielnoj Miediciny i Reabilitacii Praca kliniczna

Działanie w schorzeniach neurologicznych – rehabilitacja po udarze mózgu

Wsparcie w leczeniu neuralgii i neuropatii

Do częstych skutków neurologicznych spowodowanych COVID-19 zalicza się udar mózgu. Magnetostymulacja pomaga przywrócić sprawność niedowładnych kończyn, przyśpiesza powrót funkcji psycho-motorycznych i poprawę czucia. Stosowanie impulsowego pola magnetycznego i światła LED działa wyjątkowo korzystnie w aspekcie leczenia analgetycznego, wazodilatacyjnego i spazmolitycznego, działanie stabilizujące na błony komórkowe neuronów i pobudzające procesy plastyczności mózgu, jest szczególnie istotne w terapii osób po udarze.

Pulyk O.R., Gyryavets M.V.: Combination of magnetic therapy and neuroprotection therapy for rehabilitation in patient after ischemic stroke Ukraina, Zdrowie Narodu, 2017,2 (43) 85-89

Hyriawec M.W., Pułyk A.R.: Poprawa funkcji motorycznych u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu z zaburzeniami funkcji poznawczych. Streszczenia doniesień na Konferencję Międzynarodowa Naukowa Konferencja Interdyscyplinarna Oblicza Medycyny, 15.10.2015, Użgorod, Wiadomości Lekarskie 2015, tom LXVIII, nr 3 cz II. 435

Sieroń A., Sieroń-Stołtny K., Biniszkiewicz T., Stanek A., Stołtny T., Biniszkiewicz K.: Analiza skuteczności terapeutycznej systemem Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 1-8.

Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Wpływ pól magnetycznych niskiej częstotliwości stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wyniki rehabilitacji chorych po niedokrwiennych udarach mózgu. Przegląd Lekarski 2007; 64, 2, 74-

Neuralgie i neuropatie należą do powikłań często odroczonych, pojawiające się nawet parę tygodni po ustąpieniu objawów choroby COVID-19. Zabiegi Viofor JPS System są wyjątkowo korzystne w aspekcie leczenie analgetycznego i regeneracyjnego w leczeniu neuralgii i neuropatii, przyśpieszają powrót czucia, wpływają na polepszenie funkcji neurologicznych oraz przewodnictwa nerwowego. Zastosowania impulsowego pola magnetycznego i światła LED w obwodowych porażeniach nerwu skraca czas leczenia i rehabilitacji ruchowej.

Jankowska E., Markowska-Kosno D., Thannhauser J., Ponikowska B., Buldańczyk A., Jurczyszyn K.: Zastosowanie pola magnetycznego w leczeniu zespołów bólowych twarzowej części czaszki różnego pochodzenia. Czas. Stomat., 2005,LVIII,11.

Jędrzejewski P., Cieślik T., Sieroń A.: Doświadczenia własne z wykorzystaniem wolnozmiennych pól magnetycznych w leczeniu bólu. Inżynieria Biomateriałów 2003, 26, 13-17.

Bryl A., Krauss H., Paluszak J., Kowal P., Sosnowski P., Adamczak A.: Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na leczenie bólu neuropatycznego. Dyskusyjna rola tlenku azotu. Nowiny Lekarskie 2006,75, 4, 315-320

Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Wolnozmienne pola magnetyczne w leczeniu rwy ramiennej (radiculitis brachialis).
Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2006, 2, 93-96.

Działanie regeneracyjne – poprawa wydolności organizmu

Jednym z głównych objawów zespołu pocovidowego jest osłabienie i niska tolerancja wysiłku tzw zespół chronicznego zmęczenia. Działanie regeneracyjne terapii Viofor przyśpiesza odnowę biologiczną i czas pełnej regeneracji organizmu. Terapia impulsowym polem magnetycznym pobudza procesy odnowy i odbudowy uszkodzonych komórek. Stymuluje odbudowę zużytych zasobów energetycznych ATP, niezbędnych do wzrostu i odżywienia komórki oraz utrzymania równowagi funkcjonalnej organizmu. Chroni też komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodnik tlenowe.

Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Magnetostymulacja – nowoczesna forma terapii w medycynie i rehabilitacji. Fizjoterapii 2006. 14, 4, 3-8.

Działanie relaksacyjne – objawy depresyjne, problemy z koncentracją, zaburzenia snu tzw. mgła covidowa

Dane kliniczne oraz dane ankietowe* potwierdzają skuteczność zastosowanie magnetostymulacji Viofor JPS w takich schorzeniach jak: nerwice, zaburzenia snu, stres w powszechnym rozumieniu tego słowa, zwłaszcza po długotrwałym napięciu psychicznym i problemach z koncentracją uwagi

Działanie relaksacyjne Viofor JPS wspomaga dobre samopoczucie, redukuje objawy somatyczne różnego pochodzenia w tym bóle (głowy, układu kostno-stawowego, związanego napięciem mięśni szkieletowych itd.) Magnetostymulacja Viofor wpływa korzystnie na funkcje poznawcze oraz wspiera leczenie bezsenności. U pacjentów po infekcji COVID-19 zabiegi Viofor są cennym wsparciem w leczeniu objawów depresyjnych, nerwic i problemów z bezsennością.

*Sieroń A., Sieroń-Stołtny K., Biniszkiewicz T., Stanek A., Stołtny T., Biniszkiewicz K.: Analiza skuteczności terapeutycznej systemem Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 1-8.

Impulsowe pole magnetyczne Viofor korzystnie modyfikuje czynność bioelektryczną mózgu poprzez pozytywny wpływ na wartości amplitud rytmów fal alfa i theta we właściwych kierunkach, charakterystycznych dla fizjologicznego stanu relaksacji – mierzalnego obiektywnie, wyrażanego wartością wskaźnika demobilizacji układu autonomicznego**. Ma również pozytywne oddziaływanie na zachodzący w mózgu proces koncentracji uwagi, poprzez zwiększenie wartości amplitud fal beta i zmniejszenie wartości amplitud fal theta***.

**Pecyna M., Murawski P.: Stan relaksacji organizmu ludzkiego w badaniach magnetoencefalograficznych
Zdrowie Publiczne, 2000 60; 7-8: 274-27

***Pecyna M.: Magnetostymulacja a koncentracja uwagi mierzona systemem CapScan EEG/EMG Fizjoterapia Polska 2001, 1; 4: 418-420.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze zestawu?

Chętnie pomożemy!

Zadzwoń! +48 22 759 15 15