Wykorzystanie magnetostymulacji w rehabilitacji medycznej pacjentów z poudarowym zaburzeniem poznawczym

Słowa kluczowe:

udar mózgu, zaburzenia poznawcze, rehabilitacja medyczna, magnetostymulacja

Streszczenie:

W artykule przedstawiono przykład wykorzystania zmiennego pola magnetycznego w rehabilitacji medycznej pacjentów z poudarowym zaburzeniem poznawczym. Badaniem było objęto 40 pacjentów w wieku od 40 do 60 lat. Procedura magnetostymulacji była częścią kompleksowego planu rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia Viofor JPS. Udowodniono skuteczność terapii polem magnetycznym pacjentów z poudarowym zaburzeniem poznawczym.

Źródło:

Acta Balneologica 2013, LV, 1, 31-35

Autorzy:

Pulyk A.P., Żurawljew B.K., Timczenko H.D.