Wpływ magnetoterapii i magnetostymulacji na proces restytucji powysiłkowej

Celem pracy jest ocena wpływu magnetoterapii i magnetostymulacji na organizm bezpośrednio po wykonaniu submaksymalnego wysiłku fizycznego.