Stan relaksacji organizmu ludzkiego w badaniach magnetoencefalograficznych

Autor podjął próbę badania względności między stanem relaksacji a wynikami badań magnetoencefalograficznych przy zastosowaniu techniki CapScan EEG / EMG.